Zemljišna knjiga

Ispiši stranicu

zemljišna knjigaZemljišne knjige (gruntovnica) su javni registri u koje se upisuju nekretnine i stvarna prava na tim nekretninama, te drugi pravni odnosi i činjenice u svezi s pravnim prometom nekretnina.

 

Stvarna prava su:

  • pravo vlasništva,
  • pravo građenja,
  • založno pravo,
  • pravo služnosti,
  • pravo stvarnog tereta.

Zemljišne knjige vode općinski sudovi, a u njima zemljišnoknjižni odjeli.

Što je Zemljišnoknjižni izvadak?

Zemljišnoknjižni izvadak predstavlja javnu ispravu kojom se dokazuje vlasništvo nad nekretninom.

Zemljišnoknjižni uložak (zemljišnoknjižni izvadak, vlasnički list) sastoji se od tri lista:

  1. Posjedovnica (A list) - sadrži podatke o svim katastarskim česticama koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo te sve katastarske promjene koje se odnose na njih
  2. Vlastovnica (B list) - sadrži podatke o vlasniku nekretnine, promjene glede vlasništva i osobna ograničenja kojima je vlasnik podvrgnut glede raspolaganja nekretninom
  3. Teretovnica (C list) - sadrži podatke o stvarnim i drugim pravima kojima je nekretnina opterećena (hipoteka, osobne i stvarne služnosti, pravo građenja, obvezna prava)

Projektiranje

Posebna geodetska podloga (PGP)

Odlučili ste se za gradnju kuće? Rekli su vam da trebate ishoditi Posebnu geodetsku podlogu (PGP)

 

 

Više...

 

Građenje i nadzor

 


Sudjelujemo u izvođenju i nadzoru građevinskih radova.

 

Više...

 

GIS

gis

Implementacija cijelovitih geoinformacijskih sustava (GIS).

  • planiranje, projektiranje, izrada i održavanje GIS-a

Više...