O nama

Ispiši stranicu

Impressum

 
GEOPARS d.o.o. za geodetska mjerenja, projektiranje, građenje i nadzor
 • Zagrebačka cesta 147, 10000 Zagreb
 • Direktor i osnivač: Nikola Šoško, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
 • Temeljni kapital: 20.000,00kn (uplaćen u cijelosti)
 • Žiroračun: 2484008-1104533193, IBAN HR5124840081104533193
 • MBS: 0806402627, Trgovački sud u Zagrebu (Tt-07/15268-5)
 • OIB: 50871605454, MB: 23289337
 • web: www.geopars.hr
 • email: nikola.sosko@geopars.hr
 

Suglasnost DGU

 
Suglasnost za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina iz članka 104 stavka 1 Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina po Rješenju Državne geodetske uprave Klasa: UP/I 930-03/07-02/307 Ur. Br.: 541-01/1-08-3 od 20.02.2008.

Što radimo?

 • Posebne geodetske podloge
 • Parcelacijski i geodetski elaborati
 • Katastar vodova
 • Situacije, iskolčenja i kontrolna mjerenja
 • Etažiranje nekretnina
 • Katastar nekretnina i zemljišta
 • Zemljišna knjiga

 

Reference

 • GSKG/Art Domus d.o.o. - izrada elaborata usklađenja zemljišne knjige
 • Končar D&ST d.d. - iskolčenje i kontrola pomaka kranskih staza 
 • Končar D&ST d.d. - katastar nekretnina i vodova
 • Graditelj svratišta d.o.o. - katastar vodova

 

Oprema:

 • totalna stanica Nikon NPR-352
 • totalna stanica Leica TC 1100
 • Stonex S8 GNSS prijemnik
 • Stonex D2 digitalni nivelir
 • ZwCAD 2012 Professional + GeoPLUS 12

Nikon NPR-352  Leica TC 1100  Stonex S8  Stonex D2

Kontakt

GeoParS d.o.o.

Adresa poslovnice:

Ilica 374
10000 Zagreb
Hrvatska

Lokacija na Mapi

Telefoni:

Mob1: +385 91 556 92 68
Mob2: +385 99 599 52 39
Fax   : +385 91 659 32 91
 
Ili nas kontaktirajte putem

 

Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti osim "čistih papira" i "da sve štima u gruntovnici" i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

 

Projektiranje

Posebna geodetska podloga (PGP)

Odlučili ste se za gradnju kuće? Rekli su vam da trebate ishoditi Posebnu geodetsku podlogu (PGP)

 

 

Više...

 

Građenje i nadzor

 


Sudjelujemo u izvođenju i nadzoru građevinskih radova.

 

Više...

 

GIS

gis

Implementacija cijelovitih geoinformacijskih sustava (GIS).

 • planiranje, projektiranje, izrada i održavanje GIS-a

Više...