Cijene usluga

Ispiši stranicu

Izrada ponude sa cijenom usluge/a

Kako bi Vam mogli odgovoriti na Vaša pitanja, naročito ona vezana uz cijene geodetskih usluga, rok obavljanja posla, i sl., potrebne su nam sljedeće informacije od Vas:

  • broj katastarske čestice,
  • naziv katastarske općine,
  • namjeravan zahvat u prostoru (gradnja, adaptacija, sređivanje papira),
  • napomenite nam ako postoje objekti na Vašoj čestici, a nisu evidentirani u katastru i zemljišnoj knjizi
  • posjedujete li potrebnu dokumentaciju za traženu uslugu (npr. želite evidentirati kuću u katastru i zemljišnoj knjizi, koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu iz 2006. godine - provjerite da li ste podnijeli zahtjev za Uvjerenje za uporabu, jer bez toga mi ne možemo odraditi posao do kraja)
  • je li Vaša parcela omeđena (trajnim međnim oznakama, npr. međni kamen, ograda)?

Za većinu poslova koje obavljamo potrebno je geodetsko mjerenje terena na kojem se nalazi Vaša čestica

Zbog toga je važno napomenuti je li teren ravan, ili izrazito strm, je li obrastao grmljem, ili je uređen.
Ukoliko je Vaša čestica izrazito neuređena, bilo bi je dobro donekle urediti, kako bi uopće mogli obaviti izmjeru.

Nakon prikupljenih informacija koje ste nam dali i nakon uvida u stanje na terenu (ukoliko je potrebno) izradit ćemo Vam ponudu sa opisom svih potrebnih usluga.

Kontakt

GeoParS d.o.o.

Adresa poslovnice:

Ilica 374
10000 Zagreb
Hrvatska

Lokacija na Mapi

Telefoni:

Mob1: +385 91 556 92 68
Mob2: +385 99 599 52 39
Fax   : +385 91 659 32 91
 
Ili nas kontaktirajte putem